X

Bí quyết tính điểm trung bình môn từ THCS đến Đại học

Author: Trang Huỳnh 13/05/2024 Tin tức

Cách tính điểm trung bình môn THCS và THPT có sự khác biệt với cách tính điểm Đại học, vì Đại học tính theo tín chỉ. Áp dụng công thức sau để biết điểm của bạn và đặt kế hoạch học tập hiệu quả.

Điểm số quyết định đến học lực và khả năng lên lớp. Thay vì chờ thông báo từ giáo viên, bạn có thể tự tính điểm trung bình môn bằng cách nắm vững điểm kiểm tra miệng, điểm kiểm tra 15 phút, và điểm thi…

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn cho mọi học kỳ và cả năm học

I. Phương pháp tính điểm trung bình môn THCS và THPT

Theo quy định của trường THCS, THPT và Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm môn học bao gồm điểm miệng và điểm 15 phút với hệ số 1, điểm 1 tiết với hệ số 2, và điểm học kỳ với hệ số 3. Công thức tính điểm trung bình môn như sau:

Lưu ý: Công thức có thay đổi tùy vào số lần kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, và 1 tiết. Có thể tính bằng cách cộng điểm miệng với điểm 15 phút nhân hệ số 1, cộng điểm 1 tiết nhân hệ số 2, sau đó cộng điểm học kỳ nhân hệ số 3. Tổng điểm được chia cho số lượng các điểm.

Ví dụ: Giả sử môn Toán có các điểm sau:

– Điểm miệng: 7, 6, 9.
– Điểm 15 phút: 6, 6, 8, 7.
– Điểm 1 tiết: 6, 9.
– Điểm thi học kỳ: 10.

Do đó

– Hệ số 1 gồm điểm: 7, 6, 9, 6, 6, 8, 7.
– Hệ số 2 gồm điểm: 6, 9.
– Hệ số 3 gồm: 10.

Vậy điểm trung bình môn Toán là

(7 + 6 + 8 + 6 + 6 + 8 + 7 + 2 . (6 + 9) + 3 . 10) : 14 = 7,714.
Cách tính này áp dụng cho cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 THPT, THCS và cũng áp dụng cho học kỳ 2.

II. Phương pháp tính điểm trung bình môn cả năm THCS và THPT

Điểm trung bình môn cả năm được tính bằng cách cộng điểm trung bình môn của học kỳ một với điểm trung bình môn của học kỳ hai, nhân với hệ số hai, sau đó chia cho ba.

Lưu ý: Điểm trung bình môn học kỳ hoặc cả năm là số nguyên hoặc số thập phân, được làm tròn tới chữ số thập phân đầu tiên.

Công thức:

Ví dụ:

Điểm trung bình môn Ngữ văn học kỳ 1 là 5,5 điểm, còn học kỳ 2 là 6,0 điểm.
Do đó, điểm trung bình môn Ngữ văn cả năm là: (5,5 + 2 x 6,0) : 3 = 5,8.

III. Cách tính điểm trung bình theo tín chỉ đại học

1. Phương pháp tính điểm trung bình tích lũy

Điểm trung bình tích lũy theo tín chỉ là tổng điểm từng môn học nhân với số tín chỉ mỗi môn, sau đó chia cho tổng số tín chỉ của tất cả các môn học. Công thức tính điểm theo tín chỉ chi tiết như sau:

Trong công thức:

– A: Điểm trung bình tích lũy.
– ai: Điểm của học phần thứ i.
– ni: Số tín chỉ học phần thứ i.
– n: Tổng số học phần.

Đối với môn Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng không tính điểm tín chỉ.

Ví dụ:

Nếu bạn có bảng điểm như sau:

Khi tính điểm trung bình môn tích lũy, kết quả sẽ như sau:

2. Cách chuyển đổi điểm thành hệ số 4

Nhiều trường học sử dụng điểm chữ A+, A, B+, B, … và tương ứng với thang điểm 4. Dưới đây là quy đổi tương đương:

Điểm học tập là ước mong của học sinh, sinh viên. Bạn có thể sử dụng cách tính điểm trung bình môn trên để đánh giá học lực và nỗ lực của mình. Hãy theo dõi cách Tính điểm tốt nghiệp THPT để có cái nhìn tổng quan về học lực và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Học sinh lớp 12 cũng nên tìm hiểu về Cách tính điểm tốt nghiệp THPT để biết mình đạt được bao nhiêu điểm và lên kế hoạch học tập cho kỳ thi quan trọng này.

Đối với sinh viên, phổ biến cách tính điểm theo tín chỉ ở hầu hết các trường đại học. Hãy nắm vững Cách tính điểm theo tín chỉ để dự đoán điểm, từ đó xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả nhất.