X

Đánh giá gói cước max băng thông của Mobifone có thật sự đúng?

Author: Mod 09/04/2024 Hỗ trợ khách hàng

Mobifone hiện nay đang triển khai gói cước max băng thông nhằm đem đến nhiều lợi ích cho người dùng hơn cả về giá lẫn data. Thế nhưng liệu đây có phải gói cước max băng thông hay không? Cùng chúng tôi tìm hiểu và đánh giá trong bài viết dưới đây nhé.

Gói cước max băng thông là gì?

Gói cước max băng thông là gì?

Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ gói cước max băng thông là như thế nào? Hiểu một cách đơn giản, gói max băng thông Mobifone là gói cước 4G của nhà mạng Mobifone không giới hạn data truy cập mạng. Khi đăng ký gói này, bạn sẽ được dùng mạng 4G tốc độ cao, không mất mạng, không bị giảm tốc độ và phát sinh chi phí khác.

Ưu đãi lớn mà gói max băng thông đem đến chính là có thể dùng internet thoải mái mà không cần lo về tốc độ và chi phí.

Tuy nhiên, kể từ ngày 15/06/2023, theo quy định mới của Bộ TT&TT, các gói cước max băng thông, không giới hạn data của nhà mạng Mobifone đều đã NGỪNG CUNG CẤP.

Cụ thể các gói cước Mobifone thuộc diện ngừng hoạt động vào ngày 15/06/2023 bao gồm:

12FD50 E169 6CS 6NCT79 THAGA100
12MAX90 24G6 12BLTS 6NCT99 GM35
G1 NCT60 6CF60 12DIP50 MC50T
ED60 ED100 6AG60 SM90 CK1500T24
21G 21G6 12CF60 3Y60 TIOKID
CF60 S50 12NCT79 3TS4G 3SHIP120
24G AG50 3FD60 SV30 6SHIP99
12MDT50 CF90 12CS 12MFSHOP456 GM86
MAX90 G80 6MDT50 12CCLASS CK150T12
FD60 SHIP120N 3NCT60 KV60 12TN50
CS SM60 6NCT60 6C120K BD50
CF50 12CV119 12CF120 12C120K 6THAGA
DIP50 3MAX90 24G3 12CF150 VE60
Y60 12NCT99 MDT50 C70HN 9THAGA60
TS4G 12AG60 12MFSHOP50 12Y60 MCB1
12ED60 CCLASS 3CF60 FD70 3QT50
ED50 FV119 12OF70 6DIP50 6TN50
10BLTS 21GP 3AG60 F50 SAVE10
AG60 6ED60 6CV119 G60 VTVCAB
CV119 3FD50 12TS4G TN129 MAX100
A50 6FD50 6TS4G 12BL5GTPLUS CK250T12
FD50 12ED50 GL60 6Y60 12C90
21G12 12FD50HN 12XD70 FD50P 6MF100
6MAX90 6FD60 12MDT50IPN FC50 CK300T12
C120K 12NCT60 6OF70 FD50HN 12D70
24G12 CF150 BL5GTPLUS GV119 12MF100
NCT79 OF70 12CF50 BL5GPLUS 6QT50
12FD60 CV99 G90 6FV99 CK800T12
NCT99 BL5GT TN79 3DIP50 12MC90
FV99 MDT_3TM 3MFSHOP50 12DTHN 6MAX100
VPB51 21G3 BLTS 12MBIKE 6MCB5
10BL5G MAX120 MFSHOP90 6MDT_90D 6VTVCAB
6FD50HN 3ED60 12FV99 3CS CK1000T12
DTHN 12AG50 DN90 DN_8GOLD CK500T12
CF120 Z70 BK60 MDT_120D 6MC30
3OF70 3C70HN 6MDT50IPN 9CV119 6MF150HN
5HGD200 6FV119 SCTV119 3ED50 PS
MDT_90D 6C70HN 12HGD120 12CS60 SD50
12C70HN 3SM60 6CF50 6MDT120DN 68DMAX
3NCT99 DN_TNB 12SCTV119 DTK70 G89
GV99 MFSHOP70 12WC60 MDT_220 SD90
12CV99 3AG50 6CF90 EFD90 1GB
CL50 3FV99 12F50 PLL GR300
G2 12FD50P 3CF150 PLX GR3G
6CF120 BLO 12TA60 3CV99 GR600
3NCT79 3BK60 12GV119 6FD60HN ICS
BIG60 12SM60 6GV119 3TA100 PIC
TN168 6CV99 12Z70 3TA60 VTB
1HGD200 3FD70 6KV60 3EM DATA20
NCT50 CS60 2S50 3CS60 6MEPLUS
12FV119 3FV119 21GP6 6F50 MEPLUS
6MFSHOP50 ALOK70 12CS120 ALOK70N 3MEPLUS
12CF90 SM120 12BLO 12MDT120DN 6CS100D
12BL5GPLUS 3CF90 EM 3DN90 MF100
12FD70 TA60 6MDT_120D 3DTHN70 3MF100
CS120 6S50 6SCTV119 3GV119 CS6N
12ED100 MD100 12BK60 12GV99 CGDG
6AG50 6A50 6BK60 12SM120 CS68D
3FD50HN 12KV60 6Z70 3SM120 6THAGA102
SHIP150 3ED100 MFSHOP60 6SM120 8COM
2T79X2 3S50 6SM90 9WC60 1HGD120
12BL5GT 6DN90 3KV60 12FD60HN 6D70
12S50 6SM60 6TA100 12KPM BD25
12DN90 12DIP79 6TA60 6NCT50 12QT50
12HGD200 12A50 6CS60 3CL60 3MAX100
6FD70 3CF120 6DTHN70 CL60 MP139
3CV119 21GP3 6WC60 12NCT50 12MF150HN
BL5GC 6BLTS 3MDT_90D E120P 12MAX100
10BL5GT DTHN70 6GV99 E90 9THAGA100
EHM100B WC60 MT60 E90P CK1200T12
PQ60 12DTHN70 12SM90 F3G CK400T12
MASS105 6DIP79 FD60HN MIU890 CT50
SV50 HGD120 12TN79 W2G_1 MF4IP
12MDT90D 21GP12 3SM90 12CS119 NTU
6ED100 6ED50 6CS120 CSCV99 V20
9FV119 C190 QN50 3THAGA60 C90N
9FV99 C50N 6HD90 6MAXTN C120
G50 C120T E89 6DATA5 12C120
MDT2G EDU X55 3SHIP120N MF150
MDT_2G_A C120N TN50 HUUTRI C90
12DATA60 DATA5 CB5 SHIP120 6C120
DATA60 8DMAX 6MF99 ON30 12C90N
6DATA60 MAXTN MP89 CK300T24 6C90N
GIAITRI5 VDATA5 12SHIP120 3SV100 6C120T
10GIAITRI5 12HD120N CB3 12THAGA5 MFSHOP50
12GIAITRI5 MOBIC120 C150K CK250T24 THAGA102
6CF150 M79 3MAXTN 3DATA5 VDATA4
12MDT_120D 12DATA5 VDATA6 12SV100 3C90N
BL5G 3C120 DATA30 3C50N ESIM1
12BL5G THAGA 12MF99 CK400T24 M50
12TA100 12MF150 128DMAX 3THAGA100 12THAGA60
TA100 12HD90N E49 6QN50 6THAGA100
E120 M10 6SHIP120 CK1200T24 12SHIP120N
EE150 THAGA5 6C50N DATA50 MC50
12EE150 12THAGA100 QT50 12MAXTN MPOST
KPM 12HD70N 6THAGA60 5HGD120 CK150T24
KPMV 6MF150 8NCT 6SV100 V
3KPM 2MF150 12C150K TIOKID25 6SHIP120N
6,00E+120 SV100 SHIP99 TT30 12VDATA4
1,20E+121 12C50N 12SHIP99 DU2 CK500T24
12MAX120 THAGA60 12MBIKE50 CK800T24 12QN50
6MAX120 CL100 HDP70 MC30 3SHIP99
3MAX120 12THAGA102 8P Q30 MC5
MDT_250A 12C120T 6HD70 CK1000T24 3TN50
3MT60 SM 12THAGA 6THAGA5 3THAGA
FC10 M25 6C150K S50A GM68

Giải pháp thay thế các gói cước Mobifone max băng thông

Mặc dù các gói cước không giới hạn dung lượng Mobifone đã bị ngừng cung cấp. Nhưng, nhà mạng này cũng đồng thời bổ sung thêm nhiều gói cước 4G mới để phục vụ nhu cầu của khách hàng mua sim Mobifone rất kịp thời.

Giải pháp thay thế các gói cước Mobifone max băng thông

Theo tổng hợp của chúng tôi thì dưới đây là một số gói cước của mạng Mobifone dung lượng cao bạn đọc có thể tham khảo phục vụ cho nhu cầu của mình:

STT Tên gói Giá gói (gồm VAT) Thời hạn gói Ưu đãi gói Đối tượng
Data Thoại nội mạng Thoại ngoại mạng Ưu đãi khác (nội dung số, data IP…)
1 PT70 70 30 ngày 1 GB/ngày Thuê bao MobiFone phát triển mới từ ngày 15/6/2023 (bao gồm TBTT, TBTS)
2 PT90 90 30 ngày 1,5 GB/ngày
3 PT120 120 30 ngày 2 GB/ngày
4 NA70 70 30 ngày 10 GB Toàn bộ thuê bao di động trả trước, trả sau
5 NA90 90 30 ngày 15 GB
6 NA120 120 30 ngày 20 GB
7 KC90 90 30 ngày 1 GB/ngày Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 30 phút thoại ngoại mạng – Thuê bao MobiFone trả trước, trả sau phát triển mới từ ngày 15/6/2023

– Thuê bao MobiFone trả trước, trả sau hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng (ARPU data

+ thoại trung bình tháng n-1, n-2, n-3 < giá gói)

8 KC120 120 30 ngày 1,5 GB/ngày Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 50 phút thoại ngoại mạng
9 KC150 150 30 ngày 2 GB/ngày Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 80 phút thoại ngoại mạng
10 ME70 70 30 ngày 1 GB/ngày Thuê bao Saymee trả trước
11 ME90 90 30 ngày 1 GB/ngày Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 30 phút thoại ngoại mạng
12 ME120 120 30 ngày 1,5 GB/ngày Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút 50 phút thoại ngoại mạng

Lưu ý khi dùng các gói cước dung lượng cao của Mobifone

Sau quyết định của Bộ TT&TT về ngừng cung cấp các gói không giới hạn data thì ngày 15/06/2023 thì người dùng cần có sự cân nhắc kỹ càng hơn khi lựa chọn các gói 4G Mobifone.

Lưu ý khi dùng các gói cước dung lượng cao của Mobifone

Khác với các gói cước max băng thông trước đây của Mobifone đó là khi hết dung lượng cao thì sẽ hạ xuống dung lượng bình thường. Đối với các gói data mới khi hết dung lượng cam kết thì sẽ ngừng và trừ trực tiếp vào tài khoản. Do đó, người dùng cần tính toán để tránh bị trừ tiền không đáng có.

Bạn cũng nên căn cứ nhu cầu sử dụng của mình để lựa chọn các gói data 4G sao cho phù hợp với nhu cầu bản thân (Facebook, Youtube, Tiktok…).

Người dùng cũng nên tận dụng các đợt ưu đãi của nhà mạng để nạp tiền. Bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá với các từng khuyến mãi 20% hay 50% của Mobifone.

Liên hệ mua sim Mobifone tại SIMvn

Hiện nay mạng internet phát triển mạnh, chúng ta thường xuyên làm việc, kết bạn, giải trí,… thông qua mạng xã hội. Với các gói cước data thông thường như 1GB, 2GB, 4GB hay 10GB trên ngày là không đủ với đối tượng dùng mạng để phục vụ công việc, phát cho máy tính, tivi hay các thiết bị khác. Chính vì vậy mà người dùng cần cân nhắc kỹ để lựa chọn gói dung lượng phù hợp với nhu cầu bản thân.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua sim 4G của Mobifone thì có thể tham khảo website sim.vn để tìm mua và sử dụng. Tại sim.vn có kho sim số đẹp khổng lồ với hơn 35 triệu số, có đầy đủ các nhà mạng lớn nhỏ. Tại đây bạn không chỉ mua được sim Mobifone mà còn có thể mua sim hợp mệnh, hỗ trợ đăng ký chính chủ và giao sim miễn phí.

Kết lại, dù gói cước max băng thông của Mobifone đã không còn tồn tại, nhưng với các gói cước mới và sự linh hoạt trong lựa chọn, người dùng vẫn có thể tận dụng được nhiều tiện ích từ dịch vụ viễn thông của nhà mạng này.