X
  1. Home
  2. C79 Mobifone

C79 Mobifone

C79 MobiFone

Đăng ký gói C79 Mobifone tận hưởng ưu đãi gọi, data tích hợp

Bạn thường phải đăng ký một lúc nhiều gói cước để tận hưởng trọn vẹn …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084