X
  1. Trang chủ
  2. Cách đăng ký gọi Mobifone miễn phí dưới 10 phút

Cách đăng ký gọi Mobifone miễn phí dưới 10 phút

Hướng dẫn đăng ký gói V30N Mobifone chỉ 30k free gọi cả tháng

Hướng dẫn đăng ký gói V30N Mobifone chỉ 30k free gọi cả tháng

Thông Báo: Từ 1.8.2021 nhà mạng sẽ áp dụng nâng ưu đãi cho các gói 3G/4G M10, M25, M50, HD70. HD90, …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084