X
  1. Trang chủ
  2. cách gọi tổng đài Mobi từ số ngoại mạng

cách gọi tổng đài Mobi từ số ngoại mạng

Không có sim Mobifone là sao để gọi tổng đài từ số ngoại mạng và điện thoại cố định ?

Không có sim Mobifone là sao để gọi tổng đài từ số ngoại mạng và điện thoại cố định ?

Gọi tổng đài Mobifone Mobifone khi cần tư vấn thông tin, khiếu nại các vấn …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084