X
  1. Trang chủ
  2. Cách hủy GPRS Mobifone

Cách hủy GPRS Mobifone

Các cách hủy nhanh gói D10 Mobifone

Cách hủy gói D10 Mobifone trên điện thoại qua 999 chính xác nhất

Hủy gói cước D10 Mobifone khi ưu đãi của gói cước 3g ngày này không còn …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084