X
  1. Home
  2. D10 Mobifone

D10 Mobifone

Goi D10 Mobifone

Đăng ký gói 3G ngày D10 Mobifone, truy cập 3G xả láng cả ngày

Bạn đang lo lắng vì cước truy cập 3G của bạn quá cao? Bạn cảm …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084