X
  1. Trang chủ
  2. Đăng ký 100 phút gọi nội mạng Mobifone

Đăng ký 100 phút gọi nội mạng Mobifone

Tận hưởng ưu đâĩ 250 phút gọi với gói khuyến mãi K150 Mobifone

Đăng ký gói K150 Mobifone khuyến mãi gọi đến 250 phút 1 tháng

Đăng ký gói cước K150 Mobifone cho dế cưng ngay hôm nay để tiết kiệm …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084