X
  1. Trang chủ
  2. Đăng ký 200 phút gọi nội mạng Mobifone

Đăng ký 200 phút gọi nội mạng Mobifone

Đăng ký gói K250 Mobifone nhận ưu đãi 450 phút gọi trong nước

Đăng ký gói K250 Mobifone nhận ưu đãi 450 phút gọi trong nước

Nhà mạng Mobifone triển khai gói K250 nhằm chia sẻ chi phí gọi thoại cho …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084