X
  1. Trang chủ
  2. Đăng ký 70 phút nội mạng Mobifone

Đăng ký 70 phút nội mạng Mobifone

Mobifone miễn phí đến 70 phút gọi, sms cho khách hàng lâu năm

Mobifone miễn phí đến 70 phút gọi, sms cho khách hàng lâu năm

Luôn quan tâm đến các chương trình chăm sóc khách hàng, Mobifone thường xuyên triển khai …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084