X
  1. Home
  2. DK U5

DK U5

Đăng ký gói U5 Mobifone miễn 10 phút đầu mỗi cuộc gọi

Đăng ký gói U5 Mobifone miễn 10 phút đầu mỗi cuộc gọi

Mobifone là một trong những nhà mạng đi đầu trong việc triển khai các gói …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084