X
  1. Trang chủ
  2. Gia hạn lưu lượng gói 4G Mobifone

Gia hạn lưu lượng gói 4G Mobifone

Quy định bảo lưu data 3G/4G mạng Mobifone thuê bao cần biết

Quy định bảo lưu data 4G Mobifone thuê bao cần biết

Quy định bảo lưu data 4G mạng Mobifone như thế nào là vấn đề được …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084