X
  1. Trang chủ
  2. Gói khuyến mãi thoại data Mobifone

Gói khuyến mãi thoại data Mobifone

Cách đăng ký gói cước C120N Mobifone nhận ưu đãi 120GB và miễn phí gọi

Cách đăng ký gói C120N Mobifone nhận ưu đãi 120GB và miễn phí gọi

Đăng ký gói cước C120N Mobifone để tậu combo thoại data đến 120GB lưu lượng, …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084