X
  1. Trang chủ
  2. Khuyến mãi giáng sinh Mobifone

Khuyến mãi giáng sinh Mobifone

Nhận quà khủng mùa giáng sinh với CTKM Thêm bạn thêm quà mạng Mobifone

Thêm bạn cùng mConnect để nhận quà giáng sinh khủng từ Mobifone

Noel đang đến gần rồi bạn đã nhận được món quà nào từ người thân …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084