X
  1. Trang chủ
  2. Mobifone khuyến mãi tặng iPhone 12 Promax

Mobifone khuyến mãi tặng iPhone 12 Promax

Tham gia khảo sát cùng Mobifone nhận điện thoại iPhone 12 Promax

Tham gia khảo sát cùng Mobifone nhận điện thoại iPhone 12 Promax

Mobifone đang triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên Sẻ chia vì bạn …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084