X
  1. Trang chủ
  2. Mobifone ngưng cung cấp các gói dịch vụ

Mobifone ngưng cung cấp các gói dịch vụ

Mobifone tạm ngưng cung cấp một số gói cước từ 18/12/2020

Mobifone tạm ngưng cung cấp một số gói cước từ 18/12/2020

Mobifone tạm ngưng cung cấp một số gói cước từ 18/12/2020 là tin tức mới …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084