X
  1. Trang chủ
  2. Nhà mạng trừ tiền vô lý

Nhà mạng trừ tiền vô lý

Hướng dẫn kiểm tra các dịch vụ Mobifone đang sử dụng

Hướng dẫn kiểm tra các dịch vụ Mobifone đang trừ tiền

Kiểm tra dịch vụ Mobifone đang sử dụng là cách các thuê bao Mobifone kiểm …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084