X
  1. Home
  2. SMS Mobifone

SMS Mobifone

huong-dan-dang-ky-cac-goi-nhan-tin-noi-mang-mobifone-nam-2016

Đăng ký các gói khuyến mãi nhắn tin nội mạng Mobifone năm 2018

Cú pháp đăng ký nhắn tin nội mạng của Mobifone là câu hỏi mà rất …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084