X
  1. Trang chủ
  2. sử dụng tài khoản khuyến mãi Mobifone

sử dụng tài khoản khuyến mãi Mobifone

Mẹ hữu ích: Hướng dẫn bảo lưu tài khoản khuyến mãi cho sim Mobifone đơn giản nhất

Hướng dẫn bảo lưu tài khoản khuyến mãi sim Mobifone đơn giản nhất

Làm sao để gia tăng hoặc bảo lưu tài khoản khuyến mãi sim Mobifone để …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084