X
  1. Trang chủ
  2. tăng tốc độ gói 4G Mobifone

tăng tốc độ gói 4G Mobifone

Hướng dẫn gia tăng tốc độ của gói 4G Mobifone khi hết lưu lượng tốc độ cao

Hướng dẫn gia tăng tốc độ của gói 4G Mobifone khi hết lưu lượng tốc độ cao

Việc đăng ký các gói 4G Mobifone cơ bản với các thuê bao là điều …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084