X
  1. Trang chủ
  2. Vùng phủ sóng 5G

Vùng phủ sóng 5G

Cập nhật vùng phủ sóng 5G Mobifone mới nhất

Cập nhật vùng phủ sóng 5G Mobifone mới nhất

Vùng phủ sóng mạng 5G Mobifone hiện tại như thế nào đang là câu hỏi …

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084